అక్షరాంకపద్యములు

26 May

టటకిట టట్టకిట్టటట కిట్టటటట్ట టకిట్టటట్టకి
ట్టటకిట టట్టకిట్టట కిటట్టట టోన్ముఖటంకృతి స్ఫుటో
త్కటపటహాదినిస్వన వియత్తలదిక్తటతాటితార్భటో
ద్భట పటుతాండవాటన, “ట”కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

డమరుగజాత డండడమృడండ
మృడండ మృడండ మృండమృం
డమృణ మృడండడండ మృణడండడ
డండ మృడం డమృం డమృం
డమృణ మృడండడంకృతి
విడంబిత ఘూర్ణిత విస్ఫురజ్జగ
త్ర్పమథన తాండవాటన
“డ”కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

ఢణ ఢణ ఢం మృఢం మృఢణఢం
మృణఢంమృణ ఢంఢణోద్ధణం
ధణనటన త్వదీయడమరూత్థ
మదార్భట ఢంకృతి ప్రజృం
భణ త్రుటితాభ్రతార గణరాజ
దినేశముఖగ్రహప్రఘర్
క్షణగుణతాండవాటన
“ఢ”కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

ణణ్మృణ ణణ్మృణ ణ్మృ ణణ ణణ్మృణ
ణ ణ్మృణ ణణ్మృణ ణ్మృణ
ణ్ణ ణ్మృణ నృత్త్వదీయసుఖ
విక్రమ జృంభణ సంచలన్నభణ్ణ ణ్మృణ ది క్క్వణ ణ్మృణణ
ణణ్మృణ ణణ్మృణ ణణ్మృణ స్వన
ణ్ణ ణ్మృణ తాండవాటన
“ణ”కారనుత బసవేశ పాహిమాం!

-మహాకవి శ్రీ పాల్కురికి సోమనాథుడు “అక్షరాంకపద్యముల” నుండి సేకరణ.
మీరూ ప్రయత్నించండి.

All in Telugu

24 Jun

దిక్కులు :-
“”””””””””””””
(1) తూర్పు,
(2) పడమర,
(3) ఉత్తరం,
(4) దక్షిణం

మూలలు :-
“”””””””””””””””
(1) ఆగ్నేయం,
(2) నైరుతి,
(3) వాయువ్యం,
(4) ఈశాన్యం

వేదాలు :-
“””””””””””””
(1) ఋగ్వే దం,
(2) యజుర్వేదం,
(3) సామవేదం,
(4) అదర్వణ వేదం

పురుషార్ధాలు :-
“””””””””””””””””””””
(1) ధర్మ,
(2) అర్థ,
(3) కామ,
(4) మోక్షా

పంచభూతాలు :-
“””””””””””””””””””””””
(1) గాలి,
(2) నీరు,
(3) భూమి,
(4) ఆకాశం,
(5) అగ్ని.

పంచేంద్రియాలు :-
“”””””””””””””””””””””””””
(1) కన్ను,
(2) ముక్కు,
(3) చెవి,
(4) నాలుక,
(5) చర్మం.

లలిత కళలు :-
“”””””””””””‘”‘”””””””
(1) కవిత్వం,
(2) చిత్రలేఖనం,
(3) నాట్యం,
(4) సంగీతం,
(5) శిల్పం.

పంచగంగలు :-
“””””””””””””””””””””
(1) గంగ,
(2) కృష్ణ,
(3) గోదావరి,
(4) కావేరి,
(5) తుంగభద్ర.

దేవతావృక్షాలు :-
“”””””””””””””””””””””””
(1) మందారం,
(2) పారిజాతం,
(3) కల్పవృక్షం,
(4) సంతానం,
(5) హరిచందనం.

పంచోపచారాలు :-
“””””””””””””””””””””””””
(1) స్నానం,
(2) పూజ,
(3) నైవేద్యం,
(4) ప్రదక్షిణం,
(5) నమస్కారం.

*రామాంజనేయులు*

పంచామృతాలు :-
“””””””””””””””””””””””””
(1) ఆవుపాలు,
(2) పెరుగు,
(3) నెయ్యి,
(4) చక్కెర,
(5) తేనె.

పంచలోహాలు :-
“””””””””””””””””””””
(1) బంగారం,
(2) వెండి,
(3) రాగి,
(4) సీసం,
(5) తగరం.

పంచారామాలు :-
“”””””””””””””””””””””””
(1) అమరావతి,
(2) భీమవరం,
(3) పాలకొల్లు,
(4) సామర్లకోట,
(5) ద్రాక్షారామం

షడ్రుచులు :-
“””””””””””””””””
(1) తీపి,
(2) పులుపు,
(3) చేదు,
(4) వగరు,
(5) కారం,
(6) ఉప్పు.

అరిషడ్వర్గాలు (షడ్గుణాలు) :-
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
(1) కామం,
(2) క్రోధం,
(3) లోభం,
(4) మోహం,
(5) మదం,
(6) మత్సరం.

ఋతువులు :-
“”””””””””””””””””””
(1) వసంత,
(2) గ్రీష్మ,
(3) వర్ష,
(4) శరద్ఋతువు,
(5) హేమంత,
(6) శిశిర

సప్త ఋషులు :-
“”””””””””””””””””””””””
(1) కాశ్యపుడు,
(2) గౌతముడు,
(3) అత్రి,
(4) విశ్వామిత్రుడు,
(5) భరద్వాజ,
(6) జమదగ్ని,
(7) వశిష్ఠుడు.

తిరుపతి సప్తగిరులు :-
“””””””””””””””””””””””””””””””
(1) శేషాద్రి,
(2) నీలాద్రి,
(3) గరుడాద్రి,
(4) అంజనాద్రి,
(5) వృషభాద్రి,
(6) నారాయణాద్రి,
(7) వేంకటాద్రి.

సప్త వ్యసనాలు :-
“”””””””””””””””””””””””
(1) జూదం,
(2) మద్యం,
(3) దొంగతనం,
(4) వేట,
(5) వ్యభిచారం,
(6) దుబారఖర్చు,
(7) కఠినంగా మాట్లాడటం.

సప్త నదులు :-
“”””””””””””””””””””””
(1) గంగ,
(2) యమునా,
(3) సరస్వతి,
(4) గోదావరి,
(5) సింధు,
(6) నర్మద,
(7) కావేరి.

నవధాన్యాలు :-
“”””””””””””””””””””””””
(1) గోధుమ,
(2) వడ్లు,
(3) పెసలు,
(4) శనగలు,
(5) కందులు,
(6) నువ్వులు,
(7) మినుములు,
(8) ఉలవలు,
(9) అలసందలు.

నవరత్నాలు :-
“””””””””””””””””””””
(1) ముత్యం,
(2) పగడం,
(3) గోమేధికం,
(4) వజ్రం,
(5) కెంపు,
(6) నీలం,
(7) కనకపుష్యరాగం,
(8) పచ్చ (మరకతం),
(9) ఎరుపు (వైడూర్యం).

నవధాతువులు :-
“”””””””””””””””””””””””
(1) బంగారం,
(2) వెండి,
(3) ఇత్తడి,
(4) రాగి,
(5) ఇనుము,
(6) కంచు,
(7) సీసం,
(8) తగరం,
(9) కాంతలోహం.

నవరసాలు :-
“””””””””””””””””””
(1) హాస్యం,
(2) శృంగార,
(3) కరుణ,
(4) శాంత,
(5) రౌద్ర,
(6) భయానక,
(7) బీభత్స,
(8) అద్భుత,
(9) వీర

నవదుర్గలు :-
“””””””””””””””””””
(1) శైలపుత్రి,
(2) బ్రహ్మ చారిణి,
(3) చంద్రఘంట,
(4) కూష్మాండ,
(5) స్కందమాత,
(6) కాత్యాయని,
(7) కాళరాత్రి,
(8) మహాగౌరి,
(9) సిద్ధిధాత్రి.

దశ సంస్కారాలు :-
“”””””””””””””””””””””””””
( 1 ) వివాహం,
( 2 ) గర్భాదానం,
( 3 ) పుంసవనం ,
( 4 ) సీమంతం,
( 5 ) జాతకకర్మ,
( 6 ) నామకరణం,
( 7 ) అన్నప్రాశనం,
( 8 ) చూడకర్మ,
( 9 ) ఉపనయనం,
(10) సమవర్తనం

దశావతారాలు :-
“””””””””””””””””””””””””
( 1 ) మత్స్య,
( 2 ) కూర్మ,
( 3 ) వరాహ,
( 4 ) నరసింహ,
( 5 ) వామన,
( 6 ) పరశురామ,
( 7 ) శ్రీరామ,
( 8 ) శ్రీకృష్ణ,
( 9 ) బుద్ధ,
(10) కల్కి.

జ్యోతిర్లింగాలు :-
“”””””””””””””””””””””””
హిమలయపర్వతం ~ కేదారేశ్వరలింగం .

కాశీ ~ కాశీవిశ్వేశ్వరుడు .

మధ్యప్రదేశ్ ~ మహాకాలేశ్వరలింగం, ఓంకారేశ్వరలింగం. (2)

గుజరాత్ ~ సోమనాధలింగం, నాగేశ్వరలింగం. (2)

మహారాష్ట్ర ~ భీమశంకరం, త్ర్యంబకేశ్వరం, ఘృష్ణేశ్వరం, వైద్యనాదేశ్వరం. (4)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ~ మల్లిఖార్జునలింగం (శ్రీశైలం)

తమిళనాడు ~ రామలింగేశ్వరం

తెలుగు వారాలు :-
“””””””””””””””””””””””””
(1) ఆది,
(2) సోమ,
(3) మంగళ,
(4) బుధ,
(5) గురు,
(6) శుక్ర,
(7) శని.

తెలుగు నెలలు :-
“””””””””””””””””””””””””
( 1 ) చైత్రం,
( 2 ) వైశాఖం,
( 3 ) జ్యేష్ఠం,
( 4 ) ఆషాఢం,
( 5 ) శ్రావణం,
( 6 ) భాద్రపదం,
( 7 ) ఆశ్వీయుజం,
( 8 ) కార్తీకం,
(

9 ) మార్గశిరం,
(10) పుష్యం,
(11) మాఘం,
(12) ఫాల్గుణం.

రాశులు :-
“”””””””””””””
( 1 ) మేషం,
( 2 ) వృషభం,
( 3 ) మిథునం,
( 4 ) కర్కాటకం,
( 5 ) సింహం,
( 6 ) కన్య,
( 7 ) తుల,
( 8 ) వృశ్చికం,
( 9 ) ధనస్సు,
(10) మకరం,
(11) కుంభం,
(12) మీనం.

తిథులు :-
“”””””””””””””””
( 1 ) పాఢ్యమి,
( 2 ) విధియ,
( 3 ) తదియ,
( 4 ) చవితి,
( 5 ) పంచమి,
( 6 ) షష్ఠి,
( 7 ) సప్తమి,
( 8 ) అష్టమి,
( 9 ) నవమి,
(10) దశమి,
(11) ఏకాదశి,
(12) ద్వాదశి,
(13) త్రయోదశి,
(14) చతుర్దశి,
(15) అమావాస్య /పౌర్ణమి.

నక్షత్రాలు :-
“””””””””””””””””
( 1 ) అశ్విని,
( 2 ) భరణి,
( 3 ) కృత్తిక,
( 4 ) రోహిణి,
( 5 ) మృగశిర,
( 6 ) ఆరుద్ర,
( 7 ) పునర్వసు,
( 8 ) పుష్యమి,
( 9 ) ఆశ్లేష,
(10) మఖ,
(11) పుబ్బ,
(12) ఉత్తర,
(13) హస్త,
(14) చిత్త,
(15) స్వాతి,
(16) విశాఖ,
(17) అనురాధ,
(18) జ్యేష్ఠ,
(19) మూల,
(20) పూర్వాషాఢ,
(21) ఉత్తరాషాఢ,
(22) శ్రావణం,
(23) ధనిష్ఠ,
(24) శతభిషం,
(25) పూర్వాబాద్ర,
(26) ఉత్తరాబాద్ర,
(27) రేవతి.

తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు :-
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
( 1 ) ప్రభవ :-
1927, 1987, 2047, 2107

( 2 ) విభవ :-
1928, 1988, 2048, 2108

( 3 ) శుక్ల :-
1929, 1989, 2049, 2109

( 4 ) ప్రమోదూత :-
1930, 1990, 2050, 2110

( 5 ) ప్రజోత్పత్తి :-
1931, 1991, 2051, 2111

( 6 ) అంగీరస :-
1932, 1992, 2052, 2112

( 7 ) శ్రీముఖ :-
1933, 1993, 2053, 2113

( 8 )భావ. –
1934, 1994, 2054, 2114

9యువ. –
1935, 1995, 2055, 2115

10.ధాత. –
1936, 1996, 2056, 2116

11.ఈశ్వర. –
1937, 1997, 2057, 2117

12.బహుధాన్య.-
1938, 1998, 2058, 2118

13.ప్రమాది. –
1939, 1999, 2059, 2119

14.విక్రమ. –
1940, 2000, 2060, 2120

15.వృష.-
1941, 2001, 2061, 2121

16.చిత్రభాను. –
1942, 2002, 2062, 2122

17.స్వభాను. –
1943, 2003, 2063, 2123

18.తారణ. –
1944, 2004, 2064, 2124

19.పార్థివ. –
1945, 2005, 2065, 2125

20.వ్యయ.-
1946, 2006, 2066, 2126

21.సర్వజిత్తు. –
1947, 2007, 2067, 2127

22.సర్వదారి. –
1948, 2008, 2068, 2128

23.విరోధి. –
1949, 2009, 2069, 2129

24.వికృతి. –
1950, 2010, 2070, 2130

25.ఖర.
1951, 2011, 2071, 2131

26.నందన.
1952, 2012, 2072, 2132

27 విజయ.
1953, 2013, 2073, 2133,

28.జయ.
1954, 2014, 2074, 2134

29.మన్మద.
1955, 2015, 2075 , 2135

30.దుర్మిఖి.
1956, 2016, 2076, 2136

31.హేవళంబి.
1957, 2017, 2077, 2137

32.విళంబి.
1958, 2018, 2078, 2138

33.వికారి.
1959, 2019, 2079, 2139

34.శార్వారి.
1960, 2020, 2080, 2140

35.ప్లవ
1961, 2021, 2081, 2141

36.శుభకృత్.
1962, 2022, 2082, 2142

37.శోభకృత్.
1963, 2023, 2083, 2143

38. క్రోది.
1964, 2024, 2084, 2144,

39.విశ్వావసు.
1965, 2025, 2085, 2145

40.పరాభవ.
1966, 2026, 2086, 2146

41.ప్లవంగ.
1967, 2027, 2087, 2147

42.కీలక.
1968, 2028, 2088, 2148

43.సౌమ్య.
1969, 2029, 2089, 2149

44.సాధారణ .
1970, 2030, 2090, 2150

45.విరోధికృత్.
1971, 2031, 2091, 2151

46.పరీదావి.
1972, 2032, 2092, 2152

47.ప్రమాది.
1973, 2033, 2093, 2153

48.ఆనంద.
1974, 2034, 2094, 2154

49.రాక్షస.
1975, 2035, 2095, 2155

50.నల :-
1976, 2036, 2096, 2156,

51.పింగళ
1977, 2037, 2097, 2157

52.కాళయుక్తి
1978, 2038, 2098, 2158

53.సిద్ధార్ధి
1979, 2039, 2099, 2159

54.రౌద్రి
1980, 2040, 2100, 2160

55.దుర్మతి
1981, 2041, 2101, 2161

56.దుందుభి
1982, 2042, 2102, 2162

57.రుదిరోద్గారి
1983, 2043, 2103, 2163

58.రక్తాక్షి
1984, 2044, 2104, 2164

59.క్రోదన
1985, 2045, 2105, 216

60.అక్షయ
1986, 2046, 2106, 2166.

🙏ఈ తరం పిల్లలకు నేర్పించండి. చదివించండి మరియు మనం మరోసారి మననం చేసుకుందాం..

Hinduphobic Academicians

5 Sep

Hindus are facing many challenges in the world. One of the biggest threats to the existence of Hinduism is the loss of Adhikara(control) on its own texts. We are in a world where our traditional educational systems are not recognized. The West controls the way in which education is imparted throughout the world. The western systems are the benchmarks for educational qualifications. Now, what if the western academicians turn against you. You are heading for trouble, aren’t you? Now add to it the ignorance of the masses who would take any thing a white man says on the face of it? The trouble gets compounded, doesn’t it?

We actually are in big trouble because the western Indologists and the academicians who head Indian studies in the West have their own vile intentions. Far from even respecting our culture and religion, they are more interested in tearing it down.

What do they want? How good are they at deception? What all are they planning to do ? How do we take on them?

Watch Rajeev ji and Aditi ji discuss this Academic Hinduphobia.

We ought to understand the way these western academics are trying to create a new narrative of Hinduism based on their own whims and fancies.  We ought do our little to preserve this tradition that has been given to us by our parents and ancestors.

 

 

The Battle for Sanskrit

24 Jan

I normally donot post political/controversial stuff on this blog.  I want this blog to render to devotional and spiritual purposes only.  However, I am posting a video of Rajiv Malhotra in conversation with Madhu Purnima Kishwar for a reason.

There are people who want to fossilize and control Sanskrit Language.  These are Western Indologists who want to control the narrative when it comes to India and the Hindus.

Here Rajiv Malhotra and Madhu Kishwar discuss a  few points that regarding these Indologists.

To Summarise

  1. These Indologists praise India in the open, they criticise you behind the doors and have a grand plan to seize the narrative.
  2. Their intents are quite visible from the way they are interpreting Ramayana and other Indian classics.  The way they are trying to paint these books as books that donot support choice over fatalism.  The way they ignore the fact that Ramayana is full of choices and the way they interpret  it as oppressive exposes them on multiple accounts.   They try to portray everything that is Hindu as Anti-Liberal.
  3. The current Right wing of India is simply ignorant of all this. They are not even reading the stuff that is out there on them and are turning a blind eye to it.
  4.  The network of these Indologists is so huge that anyone from the tradition does not even get a chance to speak up and explain his/her view point.
  5. The Indologists want the Americans to be the producers of the knowledge and want the Indians to be consumers of it.
  6. The grand plans to fossilize Sanskrit and the talk about Liberating Philology must be a cause of concern for all Hindus.  Incidentally Liberating Philology is a grand plan of Sheldon Pollock.  One gets to suspect that Evangelicals too are in the funding game for this.
  7. They want a monopoly on  the Interpretation of Ancient Sanskrit texts.  They donot want any one to revive Sanskrit and learn it in India.  This can be seen from the way they attack the Save Sanskrit movements in India.
  8. In short these Western Indologists want to write the new Smritis.

To me the last point is really scary, lets do our little to save our Dharma.  Let’s read about the ulterior motives of these Indologists, lets know more about our Dharma from our native sources and give a strong rebuttal to these people.

We ought to stop them and give our kids the Dharma that our parents gave us.

Take a bow ladies.

30 Mar

I really donot know how Hinduism is portrayed in the Text books in the United States of America.  In India, in the text books I read, Hinduism was vilified.  While the good things about Hinduism did not get a mention, the bad practices in the religion were blown out of proportion.  I some how felt that Buddhism and Jainism were placed  on a higher pedestal than Hinduism when I completed reading The History of Ancient India in my school.   As I had spiritual training at home I was able to overcome that surge in those days.

Recently, I saw these videos where these young women are speaking about the inaccuracies in their text books. I loved the speech of each of these girls. Do listen to them.  They made their points and tried to set the record straight.

Here is a another student who is speaking about Bindi .

Here is a young lady who tries to set the record straight about Brahminism

Here is a girl who speaks about divine feminine.

Well it was not women alone .  There were men too who spoke about the importance of Hinduism and positive portrayal of the same.  Thank you for doing a great job young man.

There are many videos on this subject .   I picked a few that I really liked.  Thanking all the young women and men who are standing up for a positive portrayal of Hinduism.

Are Hindu’s Idol Worshippers ?

14 Feb

Hindu’s receive a lot flak for vigrahaaradhana, (I some how hate the term Idol Worship).  People donot understand the fact that we see the divinity inside the moorthi and worship the divinity.  Some how any adherents of Abrahamic faiths don’t get this and derive a lot of pleasure in mocking us.

Here is an awesome speech by Swami Chinmayananda on this subject.

I liked Swamiji’s logic. The way he bought out the facts was awesome.

Sur Niragaas Ho

14 Oct

One of the best I heard on Ganapati.  Please listen to this . This one is mesmerizing.

How to Live Happily ?

16 Jun

Here is a fantastic talk given by Shri Jaggi Vasudev on happiness.  A student asked him about joy and happiness and his answer was awesome. Do listen to this one.

SriKrishna’s Views on Kauravas and Pandavas.

14 Mar

Many people unfortunately say that SrimadBhagavadGita actually fosters war. They with their hidden agenda say that Lord Shri Krishna wanted the war to happen and made Arjuna fight it.   This is not correct, he wanted both Pandavas and Kauravas to be together.   Here is a padyam from the Virata Parvam of the MahaBharatha where SriKrishna speaks to the ambassadors of peace. <It is in Telugu. The English Translation is given below. >

Lord Krishna Says that the Kauravas are like a forest and Pandavas are like the Lions that reside in the forest.  A forest protects the lions and the Lions protect the forest so if Kauravas and Pandavas are together they would be protecting each other.   If there is a forest that does not have any lions people will come and do what ever they want, they might smuggle wood, kill the animals and destroy the forest. (Self professed rationalist would say that all this is happening now, However I would remove gun and gun powder and look at the statement.  Then you would realize what the Lord is saying is correct.)  Then if a lion loses it way and and comes out of a forest it is bound do harm itself.  Imagine that Majestic Lion,  the king of the beasts happens to come into a residential area, it can kill person or two but it either killed or captured very soon.  Hence Lord SriKrishna wanted Pandavas and Kauravas to be together, protect each other and be happy.  It is a different thing that Kauravas did not want truce with Pandavas and they ended up creating more destruction for themselves.  Saying that Lord Sri Krishna wanted the war to happen would be a wrong thing.  As any person who read Bhagavadgita would accept, SrimadBhagavadGita is a call for action an it is not a war cry.

Jai SriKrishna

Ayya Sivayya —- Aadukovayyaaa

23 Jul

Fantastic song by Tanikella Bharani garu on Lord Shiva .

%d bloggers like this: