క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోకగమ్రొక్కి నుతింతు

16 Dec

క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోకగమ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రొణికి జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షితామర
శ్రేణికి దోయజాతభవచిత్తవశీకరణైక వాణికిన్
వాణికి నక్షదామశుకవారిజ పుస్తకరమ్యపాణికిన్.
 
పోతనామాత్యుల యొక్క సరస్వతీ భక్తిని ఎంత కొనియాడినా తక్కువే,ఎప్పుడు ఆయన సరస్వతీ స్తుతి చేసినా అమోఘం అద్భుతం అనితర సాధ్యం అన్నట్టు ఉంటాయి పద్యాలు.ఆ పద్యాలు చదువుకున్నప్పుడల్లా ఆ పద్యాల లో ఉండే భక్తిభావం, వారు చేసిన అమ్మవారి దర్శనం ఎటూ నావంటి అల్పునకు అసంభవం కానీ , కనీసం వాటి  గురించి మట్లాడడానికి కైనా నాకున్న అర్హత ఏమిటి అనిపిస్తుంది ? మహాత్ములు , మహాభక్తులైన వారి భక్తికి ప్రణమిల్లి వారుచూపిన బాటలో వెళ్ళే ప్రయత్నం మనం చేయాలి .
 
సరే ఇహ ఈ పద్యం యొక్క భావానికి వద్దాం.
 అసలు ప్రారంభం చేస్తూనే “నా నుదురు నేలకి తాటించి నమస్కరిస్తున్నాను” అంటూ ప్రారంభంచేసారు పోతనామాత్యులు.ఎవరికి చేస్తున్నారయ్యా అటువంటి నమస్కారం ?  అంటే,ఆయనే చెప్తున్నారు , నల్లని అందమైన శిరోజములు కలిగి,అక్షమాల(రుద్రాక్షమాల),చిలుక,పద్మము మరియు పుస్తకములను చేతుల యందు ధరించు తల్లికి , వాణికి ,దేవతలను రక్షించు తల్లికి,చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి హృదయేశ్వరికి ,సరస్వతీ దేవికి నా నుదురు నేలకి తాటించి సాష్టాంగ నమస్కారము చేస్తున్నాను అంటూ చెప్పుకొని పొంగిపోయాడు ఆ మహానుభావుడు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: